Dejavnosti


Kjer rastejo drevesa, najdete tudi nas.

Posek in spravilo lesa.

Posek in obrezovanje dreves v zahtevnejših pogojih.

Prevozi lesa.

Odkup lesa na panju.

Čiščenje zaraslih površin.

Mletje vejevja ter lesnih ostankov.

Izdelava in prodaja lesnih sekancev.

Izdelava in dobava pilotov.

Izdelava unikatnega pohištva iz hlodovine.

Prodaja drv.